VISAR 1-24 (95)1 2 3 4 Sista 100 per sida

EU REACH 2022 Godkända

Den 4 januari 2022 trädde den nya REACH-förordningen för tatueringsfärger i kraft i Europa och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är alltså för närvarande den strängaste kemikalielagstiftningen i världen.

Vad är REACH-förordningen?
REACH-förordningen, eller närmare bestämt förordning (EG) nr 1907/2006 (registrering, utvärdering, auktorisation och begränsning av kemikalier) trädde ärligt talat redan i kraft och är giltig sedan juni 2007. För tatueringsfärger gäller från den 4 januari 2022.
Den harmoniserar och förenklar i grunden den befintliga kemikalielagstiftningen och ersätter olika dekret, såsom EU:s nickeldirektiv. Den ersätter den icke-bindande resolutionen ResAP(2008)1 och hänvisar bland annat till kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 och CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 (klassificering, märkning och förpackning) .
Som ett resultat kommer det tidigare lapptäcket av regleringar med varierande grad av strikthet att standardiseras och bindande regleras inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

INGEN DATA, INGEN MARKNAD
REACH bygger på principen "NO DATA, NO MARKET" och principen om industrins eget ansvar. Det är alltså endast kemiska ämnen som är registrerade i förväg som får släppas ut på marknaden. Varje EU-tillverkare eller
-importören måste ha ett eget registreringsnummer för dessa ämnen. I den vidare försörjningskedjan alltså även tatueringsfärgtillverkarna och tatueringsmaterial.

Begränsningen gäller en mängd olika ämnen med olika egenskaper (från eventuellt cancerframkallande till hudirriterande) och inför koncentrationsgränser för enskilda ämnen eller grupper av ämnen som maximalt får användas i tatueringsfärger eller permanent make-up. Exempel inkluderar: Azofärgämnen, aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), metaller och metanol.

Klassificering, märkning och förpackning
Etiketter på färgflaskor och förpackningar av tatueringsfärger och permanent make-up ska också anpassas till den nya REACH-förordningen in i minsta detalj och innehålla en förteckning över ingredienser och relevant säkerhetsinformation.
Undantagna av en förlängd övergångsperiod inom REACH-förordningen förblir pigmentet Blue 15 och pigmentet Green 7 användbara till den 4 januari 2023.

Är det möjligt att använda de gamla icke-REACH-kompatibla tatueringsfärgerna efter den 4 januari 2022?
Tatueringsbläck som köptes 2021 och som inte uppfyller REACH får inte längre användas för tatuering inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Om en myndighet någonsin skulle besöka din studio och hitta sådana restlager skulle du möjligen behöva en förklaring.