Horn/Ben

Pluggar och tunnlar i Buffelhorn är perfekt att använda ur ekologiskt och dermatologiskt synpunkt. Hudvänligheten hos det premiumbearbetade hornet minskar riskerna för allergiska reaktioner till ett minimum. Materialets struktur leder till en minskning av lukten vid piercingen eftersom den absorberar hudens lipider.

Alla naturmaterial kan förändra sitt utseende eftersom miljöpåverkan som ljus och vatten påverkar träets struktur. Skillnader i färg och textur går inte att undvika och gör varje smycke unikt. Vår leverantör Wildcat värnar om miljön, under produktionsprocessen ägnar de stor uppmärksamhet åt människan och naturen. Alla konventioner för skydd av naturresurser uppfylls av Wildcat. Hornmycken är inte steriliserbara i en autoklav och bör behandlas varsamt, som alla andra naturmaterial.

Alla våra horn och bensmycken är handgjorda i tambuffelhorn och ben från Indonesien. Inga djur har fötts upp och slaktats enbart för horn och/eller ben utan materialet är endast en biprodukt som annars hade slängts.

Varumärken