Integritetspolicy

Barbarella.se tar era personliga uppgifter på största möjliga allvar och det kommer vi alltid att göra på bästa möjliga vis. Nedan kan du läsa hela vår integritetspolicy.

PERSONUPPGIFTER
Barbarella Body Jewellery AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Barbarellas målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i webshoppen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Barbarella Body Jewellery AB, (”Barbarella”/”vi”), 5562777614, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in i webshoppen genom cookies. De personuppgifter som Barbarella behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, adress, IP-adress och telefonnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post samt för marknadsföring. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post. Barbarella vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Barbarella förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

LÄNKAR
Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Barbarella inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Varumärken