Surface Bars

Surfacepiercings är ganska extrema piercings. De kräver mycket tålamod och skötsel för att läka. De flesta kan ta upp till ett år eller längre att läka. Med detta i åtanke rekommenderar vi att du har erfarenhet från piercings som är lättare att läka, innan du skaffar en surfacepiercing.

Genom åren har det prövats otaliga metoder för att få surfacepiercings att läka. Det huvudsakliga hindret är det att när plan hud piercas, blir kroppens naturliga reaktion att gradvis stöta ut smycket. Kroppen producerar nya hudceller inifrån och ut. Då de nya lagren läggs till under smycket, trycks de gamla ut mot ytan där de så småningom ömsas bort. Smycket trycks oftast ut tillsammans med hudlagren som den går igenom.

Om man sätter i ett normalt piercingsmycke (t.ex. ballclosurering, rak eller böjd stav) i en surfacepiercing, kan smycket sätta press på vävnaden mellan smycket och ytan på huden och på så sätt skapa en förhöjning. Detta tryck kan orsaka problem under läkningen då det begränsar blodcirkulationen till vävnaden vilket kan påskynda att smycket stöts ut. Ju mindre hälsosam vävnad, desto större risk för emigrering.

För att undvika detta resultat, använder vi speciella stavar, s.k. surfacebarbells, som är formade som en häftklammer. Med en surfacebarbell minskas trycket på piercingen och tillåter blodet att cirkulera till vävnaden mellan smycket och ytan, vilket medför en lättare läkning och ökar chanserna till att du får behålla din piercing.

De vanligaste placeringarna är Nacke, Sternum (bröstbenet) och Anti-Eyebrow.

Varumärken