Trä

Träpluggar/tunnlar är perfekt att använda ur ekologiskt och dermatologiskt synpunkt. Hudvänligheten hos det premiumbearbetade träet minskar riskerna för allergiska reaktioner till ett minimum. Trästrukturen leder till en faktisk minskning av lukten vid piercingen eftersom den absorberar hudens lipider.

Naturmaterial kan förändra sitt utseende eftersom miljöpåverkan som ljus och vatten påverkar träets struktur. Skillnader i färg och textur går inte att undvika och gör varje smycke unikt. Vår leverantör Wildcat värnar om miljön, under produktionsprocessen ägnar de stor uppmärksamhet åt människan och naturen. Alla konventioner för skydd av naturresurser uppfylls av Wildcat. Träsmycken är inte steriliserbara i en autoklav och bör behandlas varsamt, som alla andra naturmaterial.

Inget av materialet i våra träpluggar kommer från utrotningshotade arter.

Varumärken